Semináře

„Aktuální problematika inhibičních látek v mléce“

Termín a čas konání: 30. 5. 2024, 9 – 15 hodin

Místo konání: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta agronomická, Ústav technologie potravin

Seminář bude zaměřený na:

  • problematiku veterinárních léčivých přípravků aktuálně používaných při léčbě skotu v kontextu s novými legislativními požadavky
  • vedení záznamů o léčbě skotu
  • metody detekce inhibičních látek v mléce
  • ukazatele jakosti syrového mléka se zaměřením na somatické buňky
  • v rámci semináře proběhne i prezentace zahraničního dodavatele PROGNOSIS BIOTECH (GR), certifikovaný výrobce rychlých imunochemických testů a ELISA souprav

Účast na semináři je pro předem registrované účastníky bezplatná