Ionizovaný vápník

Dojnice procházejí kolem porodu důležitými fyziologickými změnami. Vzhledem k nástupu laktace, která vede ke zvýšené poptávce po vápníku, klesá náhle koncentrace Ca v krvi během 2 až 3 dnů po otelení (Quiroz-Rocha et al., 2009), v akutních případech již během prvních 6-12 hodin po otelení.
Porodní paréza je akutní nehorečnaté onemocnění vysokoprodukčních dojnic charakterizované hypokalcemií a ulehnutím s postupnou ztrátou citlivosti a vědomí. Ve své podstatě je poporodní paréza poruchou regulace metabolismu vápníku, kdy v důsledku snížené činnosti příštitné žlázy je omezena produkce parathormonu a tím snížena resorpce vápníku ve střevě, výrazně je omezeno uvolňování vápníku z kostní tkáně a je omezena i reabsorpce vápníku v ledvinách. (Pavlata L. et al., 2008).
Hypokalcémie se u postižených zvířat projeví klinickými příznaky u přibližně 5% krav (NAHMS, 2002), nebo subklinickými příznaky s incidencí kolem 50% u krav s více než 2 laktacemi (Horst et al., 2003). Navzdory skutečnosti, že závažnost onemocnění je v klinických případech větší, subklinické případy jsou také důležité, protože (1) jsou mnohem častější, (2) nelze je snadno diagnostikovat a (3) mohou narušit životnost a produktivita krávy (Goff, 2008; Murray et al., 2008). Obecně se předpokládá, že dojnice pociťují subklinickou hypokalcemii (SCH), když je celkový obsah Ca v séru <2,0 mM (8,0 mg / dL), a klinickou hypokalcémii, když jsou hladiny Ca v séru <1,5 mM (6,0 mg / dL; Goff, 2008). Jiné studie používají různá rozmezí k určení závažnosti hypokalcémie. Například Chapinal et al. (2012) definovali, že normokalcemická kráva bude mít hladiny Ca v séru> 2,20 mM, Goff (2008) rozšířil kritérium na rozmezí od 2,12 do 2,50 mM a Martinez et al. (2012) navrhl > 2,14 mM jako mezní hodnotu pro normokalcémii.
Správná a včasná diagnostika hypokalcemie není důležitá jen u vysokoprodukčních dojnic, ale i u masných plemen. Z hlediska chovu masných plemen skotu v souvislosti s hypokalcemií se mluví především o zvýšení výskytu mastitid, metritid, zvýšení počtu zadržených lůžek a snížení imunitní odpovědi organismu. Také dochází ke snížené kontraktilitě svalových vláken, snižuje se motorika dělohy, bachoru a střev (Zatloukal J., 2017)

Analyzátor pro diagnostiku vápníku v krvi krav, který by byl použitelný i v polních podmínkách, nebyl doposud k dispozici. Nový LAQUAtwin CA-11C byl speciálně vyvinut pro měření ionizovaného vápníku v krvi krav. Ionizovaný vápník přesněji odráží aktuální situaci kalcemické krve ve srovnání s celkovým vápníkem v krvi, protože se rovná volným iontům vápníku. Přístroj poskytuje výsledky měření během několika sekund. LAQUAtwin Ca-11C je v současné době jedinou spolehlivou metodou za přijatelnou cenu za testování.

Referenční analyzátor (ABL-800 FLEX, Radiometer Medical) a HORIBA LAQUAtwin Ca-11C @ 22⁰C

Výzkum univerzity v Cornellu prokázal funkčnost přístroje LAQUAtwin Ca-11C pro měření ionizovaného vápníku v krvi skotu. Přístroje vykazují dobrou korelaci ve srovnání s laboratorním „zlatým“ standardem stolním analyzátorem krevních plynů.