Antibakteriální a dekontaminační lepivé rohože

Lepivé rohože v různých variantách jsou vhodné pro instalaci na riziková místa, kde může dojít ke kontaminaci, obzvláště při přechodech či přejezdech z nečistých do čistých prostor.

Buď mohou být ve variantě jako jednorázové (odtrhávací) nebo permanentní s vysokou přidanou hodnotou po dlouhou dobu.