Příprava vzorků odstředěním

Obecné poznámky k testům Prognosis Biotech S.A. k přípravě vzorků pro Lateral Flow stripové testy nebo pro ELISA stanovení, netýká se pouze mykotoxinů, ale i histaminu a alergenů. Zde jsou použity jako příklad mykotixiny.

Až dosud po extrakci byla a je nejčastějším dalším krokem filtrace, aby se oddělil supernatant a odebralo se malé množství roztoku pro další krok – ředění.

V závislosti na rozpouštědle (organická jsou při extrakci vždy lepší) a extrakčním poměru (1:3, 1:5, 1:10 atd.) budou mít extrakty různou viskozitu.

Nejlepší kombinací je samozřejmě 70% methanol (jako ve všech ELISA testech) a ředění 1:5 (což je nejvyšší/nejvýhodnější extrakční poměr).

To je ovšem poměrně drahé a methanol kvůli jeho vlastnostem nemá nikdo rád.

Největší komplikací pro extrakci je použití zeleného pufru (ještě obtížnější než voda) a nízký extrakční poměr. Tím se pak matrice obtížně filtrují.

Původně jsme začali navrhovat odstřeďování právě z tohoto důvodu, abychom vyřešili problém filtrace viskózních extraktů. Postupně jsme viděli velké výhody v použití odstředivky místo filtrů.

Tyto výhody se týkají nákladů a času stráveného extrakcí.

Konkrétně se jedná o spotřební materiál používaný k filtraci, který je podstatně dražší. Kalkulaci poskytneme na vyžádání.

Jako jediná společnost nabízíme předplněné zkumavky pro rychlé stripové LF testy, čímž se minimálně jedna zkumavka ušetří.

Naše společná extrakce s pufrem, který je součástí soupravy, také ušetří zkumavky pro někoho, kdo analyzuje 3-4 toxiny naráz.

Jednoduše bez započítání času může být spotřební materiál téměř o 1 EUR na vzorek levnější.

Pokud jde o čas, odstředění znamená, že za 1 minutu budete mít připraveno 8 vzorků najednou. To může být v laboratoři velmi praktické.

V našich produktech Symmetric nabízíme předplněné zkumavky pro ředění v každé sadě.

Každá jiná značka vyžaduje, aby si uživatel vzal trochu extraktu a smíchal ho s ředidlem v nové zkumavce (extra zkumavce). To znamená akci navíc!

Představte si, že to děláte pro každý toxin v jiném poměru a pokaždé měníte objemy pipet.

V našem případě jednoduše odeberete 100 μl pro každý toxin a dávkujete je do předem naplněné zkumavky každého toxinu. Jen to!

Představte si, jak je to rychlejší, když máte k analýze například 5 vzorků a v každém vzorku 6 toxinů.

Jednak je to rychlejší, jednak se zmenší chybovost pro uživatele!