Stanovení mykotoxinů

Mykotoxiny jsou toxické metabolity plísní, různé chemické podstaty, vyskytující se v krmivech a potravinách. Poškozují zdraví lidí a způsobují ekonomické ztráty v chovech hospodářských zvířat.

„Když není plíseň, není mykotoxin“ NEPLATÍ !

Podle odhadů je ročně zamořeno zhruba 25% celosvětové produkce obilí. Pokud jsou mykotoxiny přítomny, dochází ke snížení zásob potravin a navýšení výrobních nákladů.

Jedná se vesměs o nízkomolekulární, poměrně rezistentní molekuly vůči chemické, biologické i fyzikální inaktivaci. Mají široké spektrum toxických účinků.

Pokud se již v surovinách vyskytují, lze s nimi těžko bojovat. U potravin je zakázáno mísení za účelem snížení obsahu mykotoxinů, nelze ani přidávat chemické látky za účelem snížení kontaminace. U krmiv je situace jiná.

Stanovení – metody detekce mykotoxinů

  • Tenkovrstvá chromatografie (TLC)
  • Kapalinová chromatografie (LC) s hmotnostní (MS) nebo fluorescenční detekcí
  • Imunoenzymatické metody (ELISA) – kvantitativní, semikvantitativní, jednostandardové, pětistandardové, atp.
  • Screeningové metody (lateral flow – proužkové testy) – provozní kvantitativní stanovení mykotoxinů rychlými testy, strip testy, odečet readerem, jednoduchá příprava i provedení testu

Poslední dvě metody Vám rádi nabídneme, včetně ukázek a zaškolení. Více informací v sekci ELISA testů nebo na vyžádání.