Rychlá mikrobiologie

Alternativní metody detekce indikátorových i patogenních mikroorganismů

V současné době je kladen důraz převážně na rychlost analýzy, a to i u mikrobiologických stanovení. Klasická mikrobiologie je stále standardní referenční metodou stanovení, přesto alternativní, AFNOR či AOAC validované metody, jejichž začlenění do stávající laboratorní praxe je již velmi jednoduché, nabývají na významu. Přinášejí díky rychlému výsledku úspory hlavně ve výrobních a skladovacích nákladech. Odhalení kontaminace nežádoucími mikroorganismy je tedy rychlé a hlavně spolehlivé.

Nabízíme řešení pro rychlé stanovení sterility produktů, indikátorových mikroorganismů v široké škále produktů pocházejících z různých průmyslových odvětví, rychlé stanovení patogenních mikroorganismů v potravinách a krmivech, rychlou kontrolu úrovně hygieny a sanitace, aj.