Odběr stěrů a vzorků

Odběr vzorků z prostředí nemusí být tak jednoduchý, jak by se mohlo zdát. Pro správný odběr je nutné použít takový nástroj, který:

  • dosáhne cílové oblasti odběru vzorku
  • odebírá vzorek asepticky
  • neobsahuje biocidy
  • neutralizuje zbytky sanitačních prostředků
  • zachovává životaschopnost buněk

Odběr stěrů

Naše odběrové soupravy (houbičky, stěrové tampóny, stěrové plachetky) odpovídají normě ČSN ISO 18593:2019: Mikrobiologie potravinového řetězce – Horizontální metody specifikující techniky vzorkování z povrchů.

Obecně se doporučuje použít sterilní stěrovku/výtěrovku pro těžko dostupná úzká místa a místa o ploše < 100 cm2 . Pro vzorkování ploch > 100 cm2 je doporučeno použít stěrovou plachetku/houbičku.

Pro průkaz mikroorganismů by celková vzorkovaná plocha měla být co největší (pokud je přístupná), aby se zvýšila pravděpodobnost záchytu mikroorganismů. Je doporučeno vzorkovat plochu mezi 1000 cm2 – 3000 cm2.

Pro stanovení počtu mikroorganismů postačí stěr plochy do 100 cm2.

Ke stěrování takové plochy je vhodné použít odpovídající nástroj, např. polyuretanovou houbičku EZ Reach, PUR Blue, SampleRight.

Zachování životaschopnosti buněk

Dle ČSN ISO 18593:2019 by měl být vzorek stěru dodán do laboratoře ke zpracování, co nejdříve, nejlépe do 24 hodin (chlazený!). Pokud není vzorek zpracován v laboratoři ihned, je možné jej uchovávat chlazený maximálně 48 hodin od vzorkování.

Nové speciálně vyvinuté médium High Capacity neutralizing broth (HiCap) prokazatelně uchovává životaschopnost buněk až po dobu 72 hodin!

Médium je určené pro použití v potravinářském a nápojovém průmyslu. Neutralizací zbytkových dezinfekčních prostředků ve vzorku a udržováním životaschopnosti shromážděných mikroorganismů po dobu až 72 hodin, pomáhá HiCap předcházet falešně negativním výsledkům testů a usnadňuje přesnou kvantifikaci mikroorganismů. HiCap byl formulován tak, aby obnovoval a udržoval jak gram-negativní, tak gram-pozitivní organismy.

Uchovávání odebraných vzorků až 72 hodin bezpečně!