Odběr stěrů a vzorků

Odběr vzorků z prostředí nemusí být tak jednoduchý, jak by se mohlo zdát. Pro správný odběr je nutné použít takový nástroj, který:

  • dosáhne cílové oblasti odběru vzorku
  • odebírá vzorek asepticky
  • neobsahuje biocidy
  • neutralizuje zbytky sanitačních prostředků
  • zachovává životaschopnost buněk

Odběr stěrů

Naše odběrové soupravy (houbičky, stěrové tampóny, stěrové plachetky) odpovídají normě ČSN ISO 18593:2019: Mikrobiologie potravinového řetězce – Horizontální metody specifikující techniky vzorkování z povrchů.

Obecně se doporučuje použít sterilní stěrovku/výtěrovku pro těžko dostupná úzká místa a místa o ploše < 100 cm2 . Pro vzorkování ploch > 100 cm2 je doporučeno použít stěrovou plachetku/houbičku.

Pro průkaz mikroorganismů by celková vzorkovaná plocha měla být co největší (pokud je přístupná), aby se zvýšila pravděpodobnost záchytu mikroorganismů. Je doporučeno vzorkovat plochu mezi 1000 cm2 – 3000 cm2.

Pro stanovení počtu mikroorganismů postačí stěr plochy do 100 cm2.

Ke stěrování takové plochy je vhodné použít odpovídající nástroj, např. polyuretanovou houbičku EZ Reach, PUR Blue, SampleRight.

Zachování životaschopnosti buněk

Dle ČSN ISO 18593:2019 by měl být vzorek stěru dodán do laboratoře ke zpracování, co nejdříve, nejlépe do 24 hodin (chlazený!). Pokud není vzorek zpracován v laboratoři ihned, je možné jej uchovávat chlazený maximálně 48 hodin od vzorkování.

Nové speciálně vyvinuté médium High Capacity neutralizing broth (HiCap) prokazatelně uchovává životaschopnost buněk až po dobu 72 hodin!

Médium je určené pro použití v potravinářském a nápojovém průmyslu. Neutralizací zbytkových dezinfekčních prostředků ve vzorku a udržováním životaschopnosti shromážděných mikroorganismů po dobu až 72 hodin, pomáhá HiCap předcházet falešně negativním výsledkům testů a usnadňuje přesnou kvantifikaci mikroorganismů. HiCap byl formulován tak, aby obnovoval a udržoval jak gram-negativní, tak gram-pozitivní organismy.

Srovnání neutralizačních účinků HiCap a tradičních sběrných roztoků

PopisHi Cap neutralizační bujónNeutralizační pufrLetheen bujónD/E neutralizační pufr
Kvartérní amoniové sloučeniny(1)SilnýStředníSlabýSilný
Volný chlórSilný SlabýStředníSilný
Prostředky s nízkým pH (silné kyseliny)SilnýSlabýStředníSilný
Peroctová kyselinaSilnýSlabýSlabýSilný
Všechny složky jsou uvedené v EAFUS(2) jako vhodné pro styk s potravinamiANONEANONE
Všechny složky jsou kompatibilní s destičkami 3M Petrifilm TM(3)ANONE(4)ANONE
Všechny složky jsou vedené jako nealergizujícíANON/A(5)N/A(6)NE(7)
Kompatibilní s molekulárně detekčními systémyANONE(8)ANOANO
Stabilní při pokojové teplotěANOANOANO(9)ANO(10)

1. Technická data na vyžádání; 2. EAFUS – Everything Added to Food in the U.S. (U.S. FDA); 3. 3M a Petrifilm jsou obchodní značky společnosti 3M, St. Paul, MN; 4. 3M nedoporučuje roztoky obsahující hydrogensiřičitany, citráty a thiosírany; 5. Obsahuje aryl-sulfonát komplex – není znám alergenní účinek; 6. Letheen bujón obsahuje lecitin, který je většinou odvozen ze sóji nebo vajec; 7. Obsahuje peptony z mléka a lecitin (vyroben většinou ze sóji nebo vajec); 8. Možná z důvodu přítomnosti aryl-sulfonát komplexu v neutralizačním pufru; 9. Někteří dodavatelé letheenu doporučují skladování v lednici; 10. D/E vykazuje nestabilní pH při skladování při pokojové teplotě

Uchovávání odebraných vzorků až 72 hodin bezpečně!