ELISA testy

ELISA soupravy, imunoafinitní kolonky, lateral flow stripové testy pro stanovení mykotoxinů, hormonů, antibiotik, a to v různých matricích (krmivo, mléko, maso, tkáně, aj.)

Testy jsou k dispozici většinou s různými mezemi detekce, u kolonek s různými kapacitami a balením, proto uvádíme jen obecný přehled. Pro jednotlivé produkty nás prosím kontaktujte.

V případě zájmu rádi poskytneme více informací k uvedeným soupravám a reagencím.

ELISA soupravy ke stanovení mykotoxinů
Aflatoxins total ELISA Test Kit
Aflatoxin B1 ELISA Test Kit
Aflatoxin B1 ELISA Test Kit (20min)
Aflatoxin M1 ELISA Test Kit
Zearalenone (ZEN) ELISA Test Kit
Zearalenone (ZEN) ELISA Test Kit (20min)
Deoxynivalenol (DON) ELISA Test Kit
Deoxynivalenol (DON) ELISA Test Kit (20min)
Ochratoxin (OTA) ELISA Test Kit
Fumonisins ELISA Test Kit
T-2 toxin ELISA Test Kit

Rychlé lateral flow stripové testy na mykotoxiny
Aflatoxin B1 Rapid Test Kit
Zearalenone (ZEN) Rapid Test Kit
Deoxynivalenol (DON)Rapid Test Kit
Ochratoxin A (OTA) Rapid Test Kit
Fumonisins Rapid Test Kit
T-2 toxin Rapid Test Kit
Aflatoxin M1 Rapid Test Kit

Imunoafinitní kolonky ke stanovení mykotoxinů
Aflatoxins total (B1,B2,G1,G2)
Aflatoxins total(B1,B2,G1,G2,M1,M2)
Aflatoxin B1
Aflatoxin M1
Aflatoxin M1, M2
Zearalenone (ZEN)
Deoxynivalenol (DON)
Deoxynivalenols total (DON,3-A-DON, 15-A-DON)
Ochratoxin (OTA)
Fumonisins (B1,B2,B3)
T-2 toxin
T-2/HT-2
Citrinin
Sterigmatocystin
Afla B1, DON (2 in 1)
ZEA, FUM (2 in 1)
Afla (Total 4), OTA (2 in 1)
Afla B1, OTA (2 in 1)
Afla (Total 6), OTA (2 in 1)
ZEA, DON (DON,3-A-DON, 15-A-DON) (2 in 1)
Afla (Total 4), ZEA (2 in 1)
Afla B1, ZEA, DON (3 in 1)
Afla (Total 4), ZEA, OTA (3 in 1)
Afla B1, ZEA, OTA (3 in 1)
ZEA, DON, FUM (3in 1)
ZEA, DON, OTA (3in 1)
Afla B1, ZEA, T-2 (3 in 1)
Afla B1, ZEA, DON, OTA (4 in 1)
Afla B1, ZEA, DON (DON,3-A-DON, 15-A-DON), FUM (4 in 1)
Afla (Total 4), OTA, FUM, Sterigmatocystin (4 in 1)
AFB1&DON&ZEN&OTA 4 in 1 immunoaffinity column
Mycotoxins 6 in 1 immunoaffinity column (AFT, ZEN, DON, FB, T-2/HT-2)
Mycotoxins 7 in 1

SPE kolonky ke stanovení mykotoxinů
Mycotoxin Cleanup Column (AFT, ZEN, DON)
Mycotoxin Cleanup Column (AFT, PAT)
Mycotoxin Cleanup Column (AFT, ZEN, T-2)

ELISA soupravy ke stanovení antibiotik
Beta-lactams ELISA Test Kit
Chloramphenicol ELISA test kit
Florfenicol ELISA Test Kit
Thiamphenicol ELISA Test Kit
Quinolones ELISA Test Kit
Nitroimidazoles ELISA Test Kit
Furacilin Metabolites ELISA Test Kit
Furantoin Metabolites ELISA Test Kit
Furazolidone Metabolites ELISA Test Kit
Furaltadone Metabolites ELISA Test Kit
Streptomycin ELISA Test Kit
Gentamicin ELISA Test Kit
Sulfonamides ELISA Test Kit
Enrofloxacin ELISA Test Kit
Tetracyclines ELISA Test Kit
Chlortetracycline ELISA Test Kit
Doxycycline ELISA Test Kit
Oxytetracycline ELISA Test Kit
Lincomycin ELISA Test Kit
Trimethoprim ELISA Test Kit
Abamectin ELISA Test Kit
Ivermectin ELISA Test Kit
Doramectin ELISA Test Kit
Acetamiprid ELISA Test Kit
Sulfonamides ELISA Test Kit
Diazepam ELISA Test Kit
Fluorocyanogen ELISA Test Kit
Carbendazim ELISA Test Kit

Rychlé lateral flow stripové testy na antibiotika
Chloramphenicol Rapid Test Kit
Lincomycin Rapid Test Kit
Tetracyclines Rapid Test Kit
Sulfonamides Rapid Test Kit
Streptomycin Rapid Test Kit
Quinolones Rapid Test Kit
Gentamycin Rapid Test Kit
Tilmicosin Rapid Test Kit
Kanamycin Rapid Test Kit
Neomycin Rapid Test Kit
Erythromycin Rapid Test Kit
Spectinomycin Rapid Test Kit
Florfenicol Rapid Test Kit
Thiamphenicol Rapid Test Kit
Tylosin Rapid Test Kit
Trimethoprim Rapid Test Kit
Metronidazole Rapid Test Kit
Albendazole Rapid Test Kit
Albendazole metabolite Rapid Test Kit
Flunixin meglumin Rapid Test Kit
Apramycin Rapid Test Kit
Clindamycin Rapid Test Kit
Colistin Rapid Test Kit
Natamycin Rapid Test Kit
Rifamycin Rapid Test Kit
Spiramycin Rapid Test Kit
Tylosin+Tilmicosin Rapid Test Kit
β-Lactam Rapid Test Kit
β-Lactam+cefalexin Rapid Test Kit
β-Lactam+Tetracycline Rapid Test Kit
Tetracyclins+β-Lactam+Cefalexin Rapid Test Kit
Melamine+Tetracyclins+β-Lactam+Cefalexin Rapid Test Kit
Beta-lactams+tetracycline+streptomycin+chloramfenicol Rapid Test Kit
Beta-lactams+tetracycline+streptomycin+chloramfenicol+cefalexin Rapid Test Kit
Sulfonamides+Quinolones+Tetracyclines+β-Lactam Rapid Test Kit
Sulfonamides+Tetracyclines+β-Lactam Rapid Test Kit
Flourqunolones+lincomycin+tylosin/tilmicosin Rapid Test Kit
Kanamycin+Erythromycin+Lincomycin Rapid Test Kit
Lincomycin+Erthromycin+Tylosin+Tilmicosin Rapid Test Kit
Lincomycin+Erthromycin+Tylosin+Tilmicosin+Fluroquinolones Rapid Test Kit
Neomcin+Kanamycin+Gentamycin+Spectimycin Rapid Test Kit
Sulfonamides+Trimethoprim Rapid Test Kit
Thiamphenicol+Meloxicam+Colistin+Trimethoprim+Sulfonamides Rapid Test Kit
Neomcin+Dihydrostreptomycin+Gentamycin+Spectimycin Rapid Test Kit
Sulfonamides+Lincomycin+Erthromycin+Tylosin+Tilmicosin+Fluroquinolones Rapid Test Kit

ELISA soupravy ke stanovení vitamínů
Folic Acid ELISA Test Kit
Biotin 7 ELISA Test Kit
VB12 ELISA Test Kit
Bovin lactoferrin ELISA Test Kit
Alpha lactoferrin ELISA Test Kit

Imunoafinitní kolonky ke stanovení vitamínů
Folic Acid Immunoaffinity Column
Biotin Immunoaffinity Column
Bovine Immunoglobulin G Immunoaffinity Column
VB12 Immunoaffinity Column
Heparin Immunoaffinity Column

Přístroje k provedení testů
BMZ6000 čtečka proužkových testů
HMG-QF inkubátor
HMG-GS inkubátor

ELISA soupravy ke stanovení hormonů
Melamine ELISA test kit
Melamine ELISA test kit
Dexamethasone ELISA test kit
Diethylstilbestrol ELISA test kit
Zearanol ELISA test kit
Estradiol ELISA test kit
Estriol ELISA test kit

Imunoafinitní kolonky ke stanovení hormonů
Zearanols Immunoaffinity column
Zearanols Immunoaffinity column

SPE kolonky ke stanovení hormonů
Melamine SPE Column

Rychlé lateral flow stripové testy ke stanovení hormonů
Melamine Rapid Test Kit(cassette)
Melamine Rapid Test Kit
Zeranol Rapid Test Kit
β-lactamase Rapid Test Kit
Dexamethasone Rapid Test Kit
Zeranol Rapid Test Kit

Rychlé lateral flow stripové testy ke stanovení falšování mléka
Goat Milk Adulteration (Cow milk) Rapid Test Kit