Stěrové tampóny DUO

Stěrovky PUR-Blue™ DUO

Stěr a pomnožení pomocí jednoho nástroje PUR-Blue™ DUO Swab Sampler.

Odběrovky PUR-Blue ™ DUO spojují odběr vzorku a kultivační pomnožení. Jedna zkumavka odběrovky DUO obsahuje polyuretanovou špičku hydratovanou neutralizačním médiem, druhá zkumavka obsahuje tekuté kultivační médium pro regeneraci a růst cílových organismů, např. Listeria nebo Salmonella. S PUR-Blue DUO může začít pomnožení vzorku ihned po odběru, což pomůže zachovat životaschnopnost buněk, předejde falešně negativním výsledkům, zkrátí dobu pro zpracování vzorků v laboratoři a ušetří čas.

Tampón stěru PUR-Blue™ DUO je předvlhčen 1,5 ml neutralizačního roztoku a zkumavka obsahuje 9 ml tekutého kultivačního média.

  • DUO-HC9BPW: HiCap™ neutralizační roztok / pufrovaná peptonová voda
  • DUO-HC9DFB: HiCap™ neutralizační roztok / 1/2 Fraser
  • DUO-HC9UVM: HiCap™ neutralizační roztok / UVM bujón
  • DUO-DE9BPW: D/E neutralizační roztok / pufrovaná peptonová voda
  • DUO-DE9DFB: D/E neutralizační roztok / 1/2 Fraser
  • DUO-DE9UVM: D/E neutralizační roztok / UVM bujón