Automatické ředící systémy

Automatizace násobných ředění v mikrobiologii přináší nejen výrazné časové úspory, ale hlavně ekonomické. Zároveň minimalizuje uhlíkovou stopu oproti jednorázovým zkumavkám, skleněným umývaným zkumavkám, atp.

Švýcarské systémy Inlabtec jsou dodávány ve více verzích:

  • Automatický ředící systém Serial Diluter UC: Automatic

Plně automatický model, který poskytuje maximální možnou míru opakovatelnosti výsledků, a to i u různých uživatelů. Uživatel pouze provádí základní pipetování, přístroj ho sám navádí k dalším krokům. Přístroj sám detekuje přítomnost vzorku, ředícího roztoku, sáčku.

  • Poloautomatický ředící systém Serial Diluter UA: Semiautomatic

Obdoba automatického systému, uživatel přesouvá ručně dávkovací rameno z předcházejícího ředění na další.

  • Manuální verze Serial Diluter TA: The Flowmix

Promíchávání vzorku přes špičku se širokým otvorem a proudem ředícího roztoku.

  • Manuální verze Serial Diluter SA: The Flowmix Straw

Promíchávání vzorku pomocí brčka a proudem ředícího roztoku.

Obě manuální verze byly předchůdci automatického a poloautomatického systému, jejichž výhody jsou značné.

Všechny systémy disponují šesti pozicemi pro jednotlivá ředění, u pevných vzorků lze tedy dosáhnout sedmého ředění v řadě. Pro vícenásobná ředění lze pokračovat obdobně na stejném systému nebo použít další paralelní plnící stojan (pouze u poloautomatického systému) a dosáhnout tak plynule až na třinácté ředění vzorku.

Ukázkové video automatického ředícího systému zde