Inhibiční látky v mléce


Stanovení reziduí inhibičních látek v mléce

Pro mlékárenský průmysl a farmáře nabízíme soupravy pro detekci reziduí inhibičních látek v syrovém mléce. V nabídce máme velmi efektivní a jednoduché stripové testy na bázi imunoanalýzy i konfirmační „dlouhé“ testy na principu inhibice mikrobiálního růstu. Detekována mohou být betalaktamová, cefalosporinová, makrolidová, aminoglykosidová, sulfonamidová, chinolonová, linkosamidová a tetracyklinová antibiotika, většinou na hladině MRL. Testy jsou odzkoušeny v praxi jak farmáři, tak mlékárnami a národní referenční laboratoří pro inhibiční látky.


RingBio beta-lactams&tetracyclines Combo Rapid Test kit (100002-96T): rychlý stripový test na syrové mléko, validovaný ILVO

  • detekce β-laktamů, vč. penicilinu, cefalosporinu, a tetracyklinů
  • inkubace bez zahřívání
  • výsledek do 10 minut (5+5)
  • vhodné pro farmáře, řidiče cisteren
  • balení 12 tub po 8 testech: možnost prodeje po jednotlivých tubách
β-lactamsMRL(μg/L)LOD(μg/L)CephalosporinsMRL(μg/L)LOD(μg/L)
Penicillin G42-4Cefquinome2015-20
Ampicillin43-4Cefacetrile125100
Amoxicillin43-4Cefalonium2018-20
Oxacillin306-8Cefazolin5050
Cloxacillin306-8Cefoperazone5040-50
Dicloxacillin306-8Cephapirin6050-60
Nafcillin3020-30Ceftiofur10090-100
TetracyclinesMRL(μg/L)LOD(μg/L)TetracyclinesMRL(μg/L)LOD(μg/L)
Tetracycline10040-60Doxycycline40-60
Oxytetracycline10080-100Chlortetracycline100100
Detekční limity testu RingBio Combo Rapid Test kit 100002-96T

Další nabídka rychlých stripových testů: pro bližší informaci nás kontaktujte

Testy 2v1
100021
100305
100405
Beta-Lactams & Cefalexin, BCex Combo Test Kit
Licomycin & Tilmicosin, LT Combo Test Kit
Kanamycin & Gentamicin, KG Combo Test Kit
96T
96T
96T
Testy 3v1
100015
110015
120015
100016
100017
100019
100020
100205
100505
Beta/Tetra/Sulfa, BTS TriTest 3in1 Test Kit – TC100 (ILVO validated)
Beta/Tetra/Sulfa, BTS TriTest 3in1 Test Kit – TC10
Beta/Tetra/Sulfa, BTS TriTest 3in1 Test Kit – TC100, 3+5min
Beta/Tetra/AflaM1 BTM1 TriTest 3in1 Rapid Test Kit
Beta/Tetra/Macrolides, BTM TriTest 3in1 Rapid Test Kit
Beta/Tetra/Cefalexine, BTCex TriTest Rapid Test Kit
Lincomycin/Quinolones/Tylosin, LQT TriTest Rapid Test Kit
Streptomycin/Lincomycin/Neomycin SLN TriTest Rapid Test Kit
Kanamycin/Erythromycin/Lincomycin KEL TriTest Rapid Test Kit
96T
96T
96T
96T
96T
96T
96T
96T
96T
Testy 4v1
100018
100024
100025
100029
100033
100043
100040
Beta/Tetra/CAP/Strep, BTCS QuaTest Kit (ILVO validated)
Quino/Macro/Linco/Erythro, QMLE QuaTest Kit
Genta/Neo/Kana/Streptomycin, GNKS QuaTest Kit (ILVO validated)
Beta/tetra/sulfa/quinolones, BTSQ QuaTest Kit (ILVO validated)
Beta/tetra/sulfa/macrolides, BTSM QuaTest Kit
Beta/tetra/quinolone/macrolides, BTQM QuaTest Test Kit – TC10
Thiamphenicol/TMP/Spira/Polymyxin, FTSP QuaTest Test Kit
96T
96T
96T
96T
96T
96T
96T

DASH test kit (Dairy Antibiotics Spore High-throughput), WC0006, 3x96T: kvalitativní konfirmační kultivační test pro otestování až 60 druhů antibiotik v syrovém mléce na hranici MRL nebo nižší.

Mikrotitrační destička je naplněna médiem obsahujícím spóry Geobacillus stearothermophilus a indikátor pH. Při kultivaci při 65 °C spóry klíčí, bakterie rostou a produkují kyseliny. Hodnota pH se sníží a indikátor se změní z původní fialové na žlutou. Pokud jsou však v testovaném mléku přítomná antibiotika, budou inhibovat růst bakterií, takže nedojde k produkci žádné kyseliny a indikátor nezmění barvu a zůstane fialový; pokud se antibiotika v testovaném mléce a mléčných výrobcích nevyskytují nebo je koncentrace antibiotik pod detekčním limitem, spóry klíčí, metabolizují a produkcí kyseliny dojde ke změně pH indikátoru a zežloutnutí média.

  • pro syrové kravské, ovčí a kozí mléko
  • jednokroková analýza
  • inkubace 135 – 165 minut při 65 °C
  • vizuální interpretace