Inhibiční látky v mléce

Zjišťování přítomnosti reziduí veterinárních léčiv (RIL) v mléce je významným faktorem jak z hlediska technologického, tak zdravotního. Provádí se jak v prvovýrobě, tak v příjmových laboratořích mlékáren a laboratořích provádějících dozor nad potravinami živočišného původu. Používají se imunochemické, enzymatické, mikrobiologické inhibiční metody, fyzikálně – chemické metody a jejich kombinace. Pro rychlou kvalitativní analýzu RIL v mléce zpravidla slouží rychlé imunochemické testy.

V naší nabídce najdete rychlé selektivní testy pro detekci různých skupin antibiotik (β-laktamy, cefalosporiny, tetracykliny, sulfonamidy, chinolony), která jsou detekována na hladině nižší nebo rovné legislativně stanovené hodnotě MRL (maximální reziduální limit). Jedná se o proužkové testy založené na principu plošné imunochromatografie (Lateral Flow Immunochromatography) vyráběné řeckou certifikovanou společností ProGnosis Biotech S.A. (certifikace dle ISO 9001:2015).

Detekční systém testů je umístěn v platové kazetce a jejich provedení je velmi rychlé a snadné, navíc nevyžaduje žádné přístrojové vybavení (ani inkubátor). Vyhodnocení testu lze provést vizuálně nebo pomocí čtecího zařízení – S-Flow nebo 3PR. Interpretace výsledků pomocí čtecího zařízení umožňuje získat negativní výsledky již za 90 sekund. Z každého měření je možné vygenerovat report s výsledky v pdf či xls formátu. Testy jsou vhodné jak pro faremní použití, tak pro mlékárny či laboratoře provádějící kontrolu potravin a surovin pro jejich výrobu.

Pro detekci v mlékárenském průmyslu nejčastěji používaných β-laktamových a tetracyklinových antibiotik je určen test QUANTUM BT-CEF. Tento test umožňuje současnou detekci β-laktamů, cefalosporinů a tetracyklinů v kravském, ovčím a kozím mléce. V porovnání s konkurenčními výrobky test detekuje přítomnost cefalexinu (samostatný proužek pro cefalexin).

QUANTUM BT-CEF: rychlý kazetový test na syrové mléko (kravské, ovčí, kozí), pasterované mléko, sušené mléko

 • detekce β-laktamů, vč. penicilinu, cefalosporinů, cefalexinu a tetracyklinů
 • 3 kapky mléka (nebo 100μl)
 • bez zahřívání
 • 5 minut vizuální odečet
 • již po 90ti sekundách odečet s readerem
 • ideální pro farmáře, řidiče, s readerem pro mlékárny
 • balení 30ks (W1030) a 60ks (W1060)
 • vše potřebné v krabici testu, vč. návodu a certifikátu kvality

V nabídce je dále souprava Bio-Shield Chloramphenicol ELISA pro kvantitativní stanovení chloramfenikolu, pro potravinová zvířata zakázané léčivum.

Pro další informace týkající se QUANTUM BT-CEF testu či jiných produktů výrobce ProGnosis Biotech S.A. nás neváhejte kontaktovat.


Další nabídka různých kombinací detekovaných antibiotik u rychlých stripových testů v mléce je velmi široká, pro bližší informaci nás kontaktujte, rádi společně vybereme nejvhodnější test dle aplikovaného léčivého přípravku.

Testy 2v1
100021
100305
100405
Beta-Lactams & Cefalexin, BCex Combo Test Kit
Licomycin & Tilmicosin, LT Combo Test Kit
Kanamycin & Gentamicin, KG Combo Test Kit
96T
96T
96T
Testy 3v1
100015
110015
120015
100016
100017
100019
100020
100205
100505
Beta/Tetra/Sulfa, BTS TriTest 3in1 Test Kit – TC100 (ILVO validated)
Beta/Tetra/Sulfa, BTS TriTest 3in1 Test Kit – TC10
Beta/Tetra/Sulfa, BTS TriTest 3in1 Test Kit – TC100, 3+5min
Beta/Tetra/AflaM1 BTM1 TriTest 3in1 Rapid Test Kit
Beta/Tetra/Macrolides, BTM TriTest 3in1 Rapid Test Kit
Beta/Tetra/Cefalexine, BTCex TriTest Rapid Test Kit
Lincomycin/Quinolones/Tylosin, LQT TriTest Rapid Test Kit
Streptomycin/Lincomycin/Neomycin SLN TriTest Rapid Test Kit
Kanamycin/Erythromycin/Lincomycin KEL TriTest Rapid Test Kit
96T
96T
96T
96T
96T
96T
96T
96T
96T
Testy 4v1
100018
100024
100025
100029
100033
100043
100040
Beta/Tetra/CAP/Strep, BTCS QuaTest Kit (ILVO validated)
Quino/Macro/Linco/Erythro, QMLE QuaTest Kit
Genta/Neo/Kana/Streptomycin, GNKS QuaTest Kit (ILVO validated)
Beta/tetra/sulfa/quinolones, BTSQ QuaTest Kit (ILVO validated)
Beta/tetra/sulfa/macrolides, BTSM QuaTest Kit
Beta/tetra/quinolone/macrolides, BTQM QuaTest Test Kit – TC10
Thiamphenicol/TMP/Spira/Polymyxin, FTSP QuaTest Test Kit
96T
96T
96T
96T
96T
96T
96T

DASH test kit (Dairy Antibiotics Spore High-throughput), WC0006, 3x96T: kvalitativní konfirmační kultivační test pro otestování až 60 druhů antibiotik v syrovém mléce na hranici MRL nebo nižší.

Mikrotitrační destička je naplněna médiem obsahujícím spóry Geobacillus stearothermophilus a indikátor pH. Při kultivaci při 65 °C spóry klíčí, bakterie rostou a produkují kyseliny. Hodnota pH se sníží a indikátor se změní z původní fialové na žlutou. Pokud jsou však v testovaném mléku přítomná antibiotika, budou inhibovat růst bakterií, takže nedojde k produkci žádné kyseliny a indikátor nezmění barvu a zůstane fialový; pokud se antibiotika v testovaném mléce a mléčných výrobcích nevyskytují nebo je koncentrace antibiotik pod detekčním limitem, spóry klíčí, metabolizují a produkcí kyseliny dojde ke změně pH indikátoru a zežloutnutí média.

 • pro syrové kravské, ovčí a kozí mléko
 • jednokroková analýza
 • inkubace 135 – 165 minut při 65 °C
 • vizuální interpretace