Sady pro testování sterility

Kompletní systém pro testování sterility zahrnuje pumpu a kanystry pro testování sterility. Jedná se o uzavřený systém, který minimalizuje riziko falešně pozitivních a negativních výsledků, zvyšuje spolehlivost a zjednodušuje pracovní postupy při testování sterility.

Sady pro testování sterility zahrnují různé druhy podle povahy a balení testovaných látek. Sady se mohou lišit filtrační membránou (MCE, PVDF), materiálem kanystru, počtem kanystrů, délkou jehly atd. Možnost zákaznických úprav.

Obecné vlastnosti:

  • Sterilizace ethylenoxidem
  • Transparentní balení v blistrech v souladu s mezinárodními normami
  • Ultrazvukový svařovací proces, hladký a bezpečný svar, optimální těsnost
  • Vysoce flexibilní hadičky vyrobené ze speciálního kompozitu, trvanlivé napětí, odolné proti opotřebení a tlaku
  • Materiál filtrační membrány: PVDF (polyvinylidenfluorid je vysoce inertní) nebo MCE (směs esterů celulózy)
  • Velikost pórů membrány:0,45 μm (příp. 0,22 μm zákaznická úprava)
  • Materiál kanystů: SAN (styren-akrylonitril) nebo Nylon 66 polyamide

Více informací a ukázky na vyžádání.