Cherwell SAS vzorkovače

Do nabídky Cherwell SAS aktivních mikrobiologických vzorkovačů vzduchu (airsampler) patří:

Ruční přenosné Cherwell SAS vzorkovače

Ruční mikrobiální vzorkovače vzduchu jsou přenosné a lehké, ale také extrémně spolehlivé.
Využívají vzorkovací metodu perforovaného síta. Jsou dostupné se vzorkovacími hlavami využívající buď kontaktní agarové misky 65 mm nebo Petriho misky 90 mm.
Současné modely, které byly původně vyvinuty v Itálii před více než třiceti lety, se prodávají po celém světě. Díky své přenositelnosti jsou ideální pro širokou škálu aplikací, kde je vyžadováno spolehlivé monitorování prostředí v mnoha různých oblastech. Obvykle se používají pro monitorování vzduchu v kontrolovaných prostředích, jako jsou farmaceutické čisté prostory, izolátory, operační sály v nemocnicích nebo i v potravinářské výrobě.

SAS Super 100

Ideální pro nesterilní výrobní prostory, čisté prostory nižších tříd a potravinářská výroba. Méně časté vzorkování objemu vzduchu.

SAS Super 180

Monitoring prostředí v čistých prostorách vyšších tříd, v izolátorech, laminárních boxech apod. Rychlost nasávání 180 l/min, m3 vzduchu je navzorkován za méně než 6 minut.

SAS Super DUO 360

Mikrobiologický monitoring na dvě agarová média současně nebo odděleně. Přístroj má dvě vzorkovací hlavy s rychlostí nasávání 180 l/min.

Cherwell SAS vzorkovač do izolátoru

Vzorkovač vzduchu do izolátorů je vyvinutý z přenosného SAS vzorkovače. Nasávací jednotka je umístěna uvnitř izolátoru/plnící linky a je připojena k externí řídící jednotce vně. Je možné připojit více nasávacích hlav k jedné řídící jednotce. Nově je možné do izolátoru umístit standardní tri-clamp spojku, čímž se zjednoduší instalace vzorkovací hlavy v limitovaném prostoru izolátoru a umožní tak její snadné a rychlé vyjmutí kvůli servisu/kalibraci.

Cherwell SAS Super Pinocchio vzorkovač stlačeného vzduchu a plynů

Cherwell SAS Super Pinocchio je bezmotorový vzorkovač vzduchu, který testuje mikrobiologickou kvalitu stlačeného vzduchu i plynů.
Zařízení je snadno přenosné a lze jej pro snadné čištění zcela demontovat. Nerezové provedení umožňuje provádět účinnou dekontaminaci celého zařízení (kromě průtokoměru a tlakoměru).
Vzorkovací hlavy jsou dostupné ve velikosti pro použití s kontaktními Rodac miskami nebo 90 mm Petriho miskami.
Tok vzduchu ze stlačeného zdroje je před průchodem vzorkovací hlavou regulován průtokoměrem.
Jednotka Pinocchio nabízí kontrolovanou metodu monitorování biologického zatížení stlačeného vzduchu a dalších plynů a může být zahrnuta do programu monitorování prostředí.
Ideální pro použití ve výrobních prostředích, kde monitorování stlačeného vzduchu podléhá rostoucí regulační kontrole.