Média Liofilchem

Na dodávkách kultivačních médií, suplementů, biochemických ID testů, dourčovacích latexových testů či antibiotických disků spolupracujeme s italským výrobcem Liofilchem.

Široká nabídka zahrnuje klinickou a veterinární mikrobiologii, mikrobiologii potravin a nápojů, mikrobiologii pro kosmetiku a farmacii.

Výčet produktů naleznete v odkazech na stránky výrobce. Pokud nenajdete hledaný produkt, prosím, kontaktujte nás, s velkou pravděpodobností ho přece jen dohledáme 🙂

Kultivační média v lahvičkách a zkumavkách

Chromogenní média

Dehydratovaná živná média (DCM)

Suplementy k DCM

Hotová média na Petriho miskách 90 mm

Hotová média na Petriho miskách 140 mm

Hotová média na Petriho miskách, 2/3 sektorové

Tekuté kultivační médium ve vaku

Vodárenská mikrobiologie – 60 mm přednalité Petriho misky

Biochemické ID testy

Biochemické ID systémy

Latexové testy

Fermentace cukrů