Připravená média

PŘIPRAVENÁ MÉDIA SE POUŽÍVAJÍ K TESTOVÁNÍ SUROVIN I PRODUKTŮ A K MONITOROVÁNÍ PROSTŘEDÍ
Zdravotnická, farmaceutická a průmyslová pracoviště se tak každý den mohou spolehnout na kvalitní kultivační média.

Udržování čistých prostor a dalších aseptických oblastí podle nejpřísnějších předpisů a ověřování výrobních procesů a testování sterility vyžaduje připravená kultivační média se zajištěnou kvalitou.

Příloha 1 GMP EU zdůrazňuje rostoucí potřebu snižování rizika kontaminace při výrobě farmaceutických a zdravotnických prostředků, kdykoli je to možné.

Podniky, které při výrobě využívají čisté prostory, proto často využívají připravená kultivační média, včetně nalitých ploten, médií v lahvích, tekutých kultivačních médií, ampulí – a i některá další zakázková média a příslušenství, která odpovídají specifickým požadavkům podniku i výrobě.

Kultivační média dle harmonizovaného lékopisu
Evropský lékopis (Ph. Eur.) referenčním dokumentem pro kontrolu kvality léčiv. Uvedené oficiální standardy poskytují vědecký základ pro kontrolu kvality produktu během celého jeho životního cyklu. Obecný text evropského lékopisu je harmonizován s odpovídajícími kapitolami amerického a japonského lékopisu, aby umožnil volný pohyb a obchod s léčivy v Evropě a dalších zemích.

Zde uvádíme tabulku, která ukazuje škálu připravených médií Cherwell Redipor, která jsou formulována a testována v souladu s požadavky stanovenými v Evropském lékopisu. Například agar R2A pro mikrobiologické monitorování vody; Trypton sójový bujón (TSB) používaný při testování sterility; Sabouraud Dextrose Agar (SDA) a trypton sójový agar (TSA) pro testy mikrobiálního počtu a kultivační média pro testování specifických mikroorganismů, jako je agar MacConkey a tekuté médium používané pro E. coli.


Převzato ze stránek www.cherwell-labs.co.uk