Veterinární diagnostika

Rychlá a přesná identifikace a charakteristika vzorků

V oblasti veterinární diagnostiky nabízíme převážně PCR řešení pro rychlou a přesnou identifikace a charakterizaci vzorků z chovů různých druhů hospodářských zvířat. Jedná se o detekci bakteriální DNA, virové DNA a virové RNA. Některé soupravy obsahují i prostředky pro přípravu DNA.

Soupravy jsou dále členěny podle jejich zaměření na ten který druh hospodářských zvířat, a to soupravy pro drůbež, přežvýkavce a prasata. Na potraviny, převážně k detekci patogenních mikroorganismů, jsou samostatné soupravy PCR.

Více informací naleznete v jednotlivých sekcích, přehled souprav Real Time PCR viz níže.