Mikrobio monitoring prostředí

KONTINUÁLNÍ MIKROBIOLOGICKÉ MONITOROVÁNÍ PROSTŘEDÍ JE V SOUČASNOSTI UZNÁVÁNO JAKO NEÚČINNĚJŠÍ ZPŮSOB ZABEZPEČENÍ SOULADU S PŘEDPISY
Účinné monitorování prostředí vyžaduje kombinaci připravených médií, vybavení a validačních procesů.

Podle nejnovějších evropských a amerických pokynů pro farmaceutickou výrobu je monitorování prostředí důležitější než kdy dříve. S rostoucím tlakem na zvyšování efektivity při současném snižování rizika jakékoli kontaminace se nyní doporučuje monitorování prostředí během procesu.

K zajištění dodržování nejpřísnějších předpisů v čistých prostorách jsou nutné speciální materiály a vybavení. S programem EM na míru je efektivita a konzistence vždy klíčovým faktorem pro zajištění shody, která odpovídá vašim konkrétním prostorám a potřebám.

Pro zajištění nejlepší praxe a přesný sběr dat je nutná kombinace pasivního a aktivního vzorkování vzduchu. Pravidelná kalibrace přístrojů udržuje nejvyšší úroveň výkonu a data zůstávají 100% spolehlivá.