pH, vodivost, ionty, sůl

Přístroje na měření kvality vody poskytují informace o tom, do jaké míry je voda čistá, zda je vhodná k pití, k růstu rostlin, k životu ryb nebo může být vypuštěna do kanalizace. Měření kvality vody může být kvalitativní a kvantitativní. Nejběžnější standardy používané k hodnocení kvality vody se týkají zdraví ekosystémů, bezpečnosti kontaktu s lidmi a pitné vody.

HORIBA nabízí širokou škálu analyzátorů pro měření kvality nejen vod, ale i různých produktů, u kterých je třeba znát jejich elektrochemické parametry:

  • měření pH, odporu, vodivosti a slanosti
  • měření oxidačně-redukčního potenciálu [ORP]
  • měření celkově rozpuštěných látek [TDS]  a rozpuštěného kyslíku [DO]
  • měření iontů [Na+, K+, Ca2+, NH4+, NO3, Cl, F]

Přístroje HORIBA LAQUA se používají v různorodém spektru odvětví:

  • Úpravny pitných vod, vodohospodářské laboratoře
  • Laboratoře automobilového, textilního, chemického průmyslu
  • Potravinářské, zemědělské provozy
  • atd.

Přehled a specifikace přístrojů na eshop.bioing.cz

WWW stránky výrobce zde.