Aktivní vzorkovače

Dodáváme aktivní mikrobiologické vzorkovače vzduchu Cherwell SAS a ImpactAir.

Nabídka aktivních vzorkovačů je široká pro výběr vhodného přístroje pro různé aplikace mikrobiologického monitorování prostředí v čistých prostorách, izolátorech, nemocnicích, operačních sálech, ale i továrnách potravinářského průmyslu a dalších kontrolovaných oblastech.

Prostřednictvím našich dodavatelů zajišťujeme i servis a pravidelnou kalibraci přístrojů pro optimální fungování.

Základní rozdělení dodávaných vzorkovačů

Impaktní vzorkovače vzduchu shromažďují částice na pevné médium. Když vzduch narazí na sběrnou plochu, dojde k tangenciální změně směru a suspendované částice se uchytí na médiu. Po nasátí požadovaného objemu vzduchu se agarová miska vyjme a inkubuje. Počet viditelných kolonií umožňuje přímý kvantitativní odhad jednotek tvořících kolonie ve vzorkovaném objemu vzduchu.

Metoda síta – SAS vzorkovače

Vzorkovače vzduchu (SAS) používají k zachycení částic metodu síta. Vzduch je nasáván do vzorkovací hlavy a skrz perforované síto na statickou agarovou desku. Průměr otvorů síta určuje rychlost vzduchu. Protože se jedná o dopad na statickou misku, musí se použít korekční faktor, aby se korigovalo zdvojení částic v bodech dopadu.

Metoda štěrbiny – ImpactAir vzorkovače

Vzorkovače ImpactAir používají metodu vzorkování štěrbinou na agaru. Vzduch je nasáván do vzorkovací hlavy úzkou štěrbinou a zrychlen na rotující agarovou misku. Klíčovou výhodou je, že vzduch neustále dopadá na novou část agarové misky, takže poskytuje časový obraz jakékoli kontaminace. Metoda je vhodná pro nepřetržité monitorování prostředí.