Patogeny – ANSR


ANSR® – rychlý detekční systém patogenů v potravinách


Fluorescenční systém pro rychlou detekci přítomnosti patogenních mikroorganismů

Systém ANSR je založen na unikátní molekulární technologii, která vychází z amplifikační reakce DNA/RNA cílových bakterií, přítomných v předpomnožených vzorcích potravin nebo stěrech z prostředí. Unikátní isotermická reakce v mikrozkumavkách umožňuje přesnou detekci bakterií rodů Salmonella, Listeria, Campylobacter nebo E.coli O157:H7 a vyhodnocení probíhá v řádu minut. Systém je kompaktní a lehce se začlení do stávající laboratoře. Technologie prochází patentovým řízením.


Postup – pomnožení, lýza buněk, detekce, vyhodnocení výsledků

Hlavní výhody systému
  • Jednoduché použití
  • Větší přesnost
  • Rychlejší výsledky
  • Minimální investice

NOVINKA: Listeria Right Now

Listeria Right Now – rychlá detekce bakterií Listeria spp. ve stěrech z prostředí.

  • bez pomnožení
  • výsledky do 60 minut