Legionella

Rychlé testy detekují mikroorganismy Legionella pneumophila séroskupiny 1

Přímý rychlý test – Legionella Direct Field Test™ Kit

Nejjednodušší test, nevyžaduje přípravu vzorků. Vodu lze odebrat z jakéhokoli zdroje za použití přiložené pipety. Testováno je 0,1ml na proužku, po 25 minutách je test vyhodnocen jako pozitivní nebo negativní. Test je optimalizován jak pro teplou, tak studenou vodu, v lázeňských whirlpoolech, sprchách, chladících věžích a také v jiných průmyslových vodách.

 • Základní test
 • Bez přípravy vzorku
 • Typ vzorku: voda odebraná z jakéhokoli zdroje
 • Objem vzorku: 0,1ml
 • Citlivost: 100.000 CFU/litr
 • Balení: 10 testů
 • Ref.č.: 100104

Jednotlivý test – Single Syringe test kit

Univerzální test s filtračním krokem, filtrace zajistí koncentraci Legionel a zvýší citlivost testu. Je navržen jak pro teplé tak studené vodní systémy, sprchy a může být použit v průmyslových vodních systémech (např. chladících věžích) a domácích vodních rozvodech.

 • Vysoce citlivý test
 • Typ vzorku: voda odebraná z jakéhokoli zdroje
 • Objem vzorku: 250ml
 • Citlivost: 100 CFU/litr
 • Balení: 1ks
 • Ref.č.: 100198

Průmyslový test – Industrial test kit

Nejoblíbenější souprava, podobná jako jednotlivý test, obsahuje také filtrační krok a zvyšuje tím citlivost testu. Souprava navíc obsahuje spojovací prvek, který umožňuje vzorkování z uzávěrů a kohoutků na chladících systémech, velkých rozvodech v hotelích, bytových domech a průmyslových objektech. Lze využít i na jíných místech, kde se dá souprava připojit k řádu.

 • Vysoce citlivý test
 • Typ vzorku: voda odbraná připojením na trubkovou výpusť
 • Objem vzorku: 250ml
 • Citlivost: 100 CFU/litr
 • Balení: 5 testů
 • Ref.č.: 100182

Stěrový test – Swab test kit

Stěrový test je určen k odběru vzorku z povrchu a setření biofilmů na površích, kde Legionela roste. Typická vzorkovací místa jsou sprchové hlavice, chladící jednotky, klimatizace, vodní nádrže, kohoutky, aj. Poskytuje kontrolu nad stavem vodního systému.

 • K detekci Legionel v biofilmech
 • Typ vzorku: povrchy nádrží, sprchových hlavic, klimatizací
 • Stěr z povrchu
 • Citlivost: 200 CFU na setřenou plochu
 • Balení: 5 testů
 • Ref.č.: 100144