Mikrobiologie čistých prostor

Mikrobiologické prostředky pro odběr vzorků a kontrolu sterility výrobků

Výrobky vhodné pro použití v čistých prostorách farmaceutických a biotechnologických společností, výrobců sterilních zdravotnických prostředků, osobní hygieny, aj.

Výrobky zahrnují:

  • 90mm Petriho misky (spad)
  • 140mm Petriho misky
  • kontaktní (Rodac) misky
  • 90 mm a kontaktní misky ošetřené gamma zářením
  • média v lahvičkách, šroubovací i injekční uzávěry
  • tekutá média ve vacích a ampulích
  • Petriho misky speciálně balené ve třech vrstvách
  • Petriho misky speciálně balené v ochranné vrstvě proti parám H2O2 /barrier pack/
  • airsamplery (aktivní vzorkovače vzduchu), přenosné, stacionární, do izolátorů, vzorkování stlačených plynů
  • nerezové stojánky na spady, nerezové přenosné košíky

Výrobky jsou podle lékopisu a ke všem dodáváme šaržové certifikáty kvality. Detailní nabídka hotových médií pro čisté prostory je zde ke stažení.

Nabídka airsamplerů ke vzorkování vzduchu je zde.

Z dalších produktů pro kontrolu mikrobiologické kvality nabízíme sušené živné půd podle lékopisu European Pharmacopoeia 9.0 Volume 1 (2017). Jejich přehled ke stažení zde.