Enzymatické testy

Pomocí enzymatických analýz lze stanovit velmi přesně jednotlivé složky potravin, nealkoholických (džusy, energetické drinky) i alkoholických nápojů (víno, pivo).

Enzymatické diagnostické soupravy jsou hojně využívány i pro analýzy těchto složek v séru, plazmě, plné krvi, moči, spermatu aj.

Analýza pomocí enzymatických testů je jednoduchá a časově nenáročná. K jejich použití stačí zpravidla přesné pipety a spektrofotometr (event. automatický enzymatický analyzátor). Soupravy mají zpravidla dlouhou dobu trvanlivosti (okolo 2 let od výroby).

Přehled dostupných souprav podle stanovovaných analytů ve formátu lyo:

 • ACETALDEHYD – 100 testů – 5x20ml – Kvantitativní stanovení acetaldehydu při UV detekci. Zahrnuje standard.
 • KYSELINA OCTOVÁ – 100 testů – 5x20ml nebo 10x10ml – Kvantitativní stanovení kyseliny octové při UV detekci. Specifický standard je dostupný samostatně.
 • AMONIAK – 60 testů – 20x3ml – Kvantitativní stanovení amoniaku při UV detekci.. Zahrnuje standard.
 • KYSELINA BETA-HYDROXYMÁSELNÁ (BETA-HBA) – 33 testů -10x10ml – Kvantitativní stanovení kyseliny beta-hydroxymáselné při UV detekci. Specifický standard je dostupný samostatně.
 • KYSELINA CITRONOVÁ – 100 nebo 120 testů – 5x20ml nebo 6x20ml – Kvantitativní stanovení kyseliny citrónové při UV detekci. Specifický standard je dostupný samostatně.
 • KYSELINA D-GLUKONOVÁ – 100 testů – 5x20mL – Kvantitativní stanovení kyseliny D-glukónové při UV detekci. Specifický standard je dostupný samostatně.
 • ETANOL – 20 testů – 20x3mL – Kvantitativní stanovení ethanolu při UV detekci.
 • D-GLUKOZA – D-FRUKTOZA – 100 testů – 5x20mL – Kvantitativní stanovení glukózy a fruktózy při UV detekci. Odpovídá požadavkům metody podle OIV. Specifický standard je dostupný samostatně.
 • GLYCEROL – 100 testů – 2x50mL – Kvantitativní kolorimetrické stanovení glycerolu. Zahrnuje standard.
 • ŽELEZO – 400 testů – 5x80mL – Kvantitativní kolorimetrické stanovení železa. Zahrnuje standard.
 • KYSELINA JABLEČNÁ – 100 testů – 5×20 mL – Kvantitativní stanovení kyseliny jablečné při UV detekci. Specifický standard je dostupný samostatně.
 • KYSELINA ŠŤAVELOVÁ – 10 testů – 1x10mL – Kvantitativní kolorimetrické stanovení kyseliny šťavelové při UV detekci. Specifický standard je dostupný samostatně.
 • PYRUVÁT (KYSELINA PYROHROZNOVÁ) – 100 testů – 5x20mL – Kvantitativní stanovení kyseliny pyrohroznové při UV detekci. Zahrnuje standard.

Přehled dostupných souprav podle stanovovaných analytů ve formátu liquid:

 • KYSELINA OCTOVÁ – 100 testů – 10x10ml – Kvantitativní stanovení acetaldehydu při UV detekci.
 • ALFA-AMINO DUSÍK – 100 testů – 166 ml – Kvantitativní kolorimetrické stanovení alfa amino dusíku. Zahrnuje standard.
 • ANTHOKYANY – 100 testů – 5x40ml – Kvantitativní kolorimetrické stanovení anthokyanů.
 • VÁPNÍK – 200 testů – 2x100ml – Kvantitativní kolorimetrické stanovení vápníku. Zahrnuje standard.
 • CHLORIDY – 400 testů – 5x80ml – Kvantitativní kolorimetrické stanovení chloridů, přímá metoda s thiokyanátem rtuťnatým. Zahrnuje standard.
 • MĚĎ – 30 testů – 2x50ml – Kvantitativní kolorimetrické (DiBr-PAESA) stanovení mědi. Zahrnuje standard.
 • D-FRUKTOZA – 100 testů – 10x10ml – Kvantitativní stanovení fruktózy při UV detekci.
 • KYSELINA D-GLUKONOVÁ – 100 testů – 10x10ml – Kvantitativní stanovení kyseliny D-glukónové při UV detekci.
 • D-GLUKOZA – 100 testů – 5x20ml – Kvantitativní stanovení D-glukózy při UV detekci.
 • D-GLUKOZA – D-FRUKTOZA – 100 testů – 5x20ml – Kvantitativní stanovení D-glukózy a D-fruktózy při UV detekci.
 • KYSELINA D-MLÉČNÁ – 44 testů – 54ml – Kvantitativní stanovení kyseliny D-mléčné. Enzymatická cyklická kinetická reakce.
 • VOLNÝ CHOLESTEROL – 80 testů – 1x80ml – Kvantitativní kolorimetrické stanovení (CHOD-POD-PAP) volného cholesterolu. Zahrnuje standard.
 • GLYCEROL – 80 testů – 1x80ml – Kvantitativní kolorimetrické stanovení glycerolu. Zahrnuje standard.
 • ŽELEZO – 400 testů – 4x100ml – Kvantitativní kolorimetrické stanovení železa. Zahrnuje standard.
 • KYSELINA L-ASKORBOVÁ – 40 testů – 80ml – Kvantitativní kolorimetrické stanovení kyseliny L-askorbové.
 • KYSELINA L-MLÉČNÁ – 44 testů – 54ml – Kvantitativní stanovení kyseliny L-mléčné. Enzymatická cyklická kinetická reakce.
 • KYSELINA JABLEČNÁ – 100 testů – 5x20ml – Kvantitativní stanovení kyseliny jablečné při UV detekci.
 • DRASLÍK – 100 testů – 2x50ml – Kvantitativní turbidimetrické stanovení draslíku. Zahrnuje standard.
 • VOLNÉ SO2 – 80 testů – 1x80ml – Kvantitativní kolorimetrické stanovení volné síry. Zahrnuje standard.
 • CELKOVÉ SO2 – 80 testů – 1x80ml – Kvantitativní kolorimetrické stanovení celkové síry. Zahrnuje standard.
 • SACHAROZA – 40 testů – 52ml – Kvantitativní stanovení sacharózy při UV detekci. Zahrnuje standard.
 • CELKOVÉ POLYFENOLY – 160 testů – 3x80ml – Kvantitativní kolorimetrické stanovení celkových polyfenolů. Zahrnuje standard.
 • ZINEK – 40 testů – 2x20ml – Kvantitativní kolorimetrické stanovení zinku. Zahrnuje standard.

Dále jsou dostupné standardy pro:

 • Kyselinu beta-HBA (hydroxymáselnou) – více hladin koncentrace
 • Kyselinu šťavelovou a citrónovou
 • Ethanol – více hladin koncentrace
 • Kyselinu šťavelovou – více hladin koncentrace

Hromadný standard lyofilizovaný

Je vhodný pro ověřování metod. Dostupné jsou dva typy – jeden o nízké a druhý o vysoké koncentraci. Oba v balení po 6x2ml. Zahrnují následující analyty:

 • kyselinu octovou
 • kyselinu citrónovou
 • fruktózu
 • glukózu
 • celkový cukr
 • kyselinu glukónovou
 • kyselinu D-mléčnou
 • kyselinu L-mléčnou
 • kyselinu L-jablečnou
 • kyselinu D-jablečnou
 • kyselinu pyrohroznovou

V případě zájmu rádi poskytneme více informací k uvedeným soupravám a reagencím. Dostupné jsou i další soupravy, zde neuvedené, proto nás neváhejte prosím kontaktovat.