Aktuality

Metoda Soleris – rychlá detekce indikátorových mikroorganismů – jako první metoda vůbec získala certifikaci podle ISO 16140-2 – validace semi kvantitativní alternativní metody, a to pro detekci Enterobacteriaceae pro detekci >10 CFU/g. Validaci získala vialka S2-EBAC9 ve srovnání s referenční metodou dle ISO 21528-2:2017, ovšem při detekci do 24h!

Výrazné snížení doby ke zjištění výsledku analýzy systémem Promicol ATP bioluminiscence – článek na stránkách Rapid Microbiology popisující princip a možnosti metody

Sdělení k situaci s Covid pandemií:

Rádi bychom ujistili všechny naše zákazníky, že společnost BIOING zůstává v těchto dnech plně funkční a všichni se snažíme udržet dodávky našim zákazníkům jako obvykle, a zároveň usilovně pracujeme na minimalizaci rizik pro naše zaměstnance.
 
Náš dodavatelský řetězec se jeví jako poměrně robustní a dialog s některými našimi klíčovými dodavateli potvrdil, že mají zavedeny robustní pohotovostní plány.

Uvědomujeme si, že jsme malý kus v důležitém dodavatelském řetězci, který v konečném důsledku slouží konečným zákazníkům, a naše strategické plánování se snažilo přijmout opatření, které jsme byli schopni udělat, jako je zajištění vhodného množství zásob kritického zboží.
 
Budeme se nadále řídit vládními radami a tyto informace použijeme k aktualizaci našeho pohotovostního plánování a akcí. V případě jakýchkoli dotazů nebo obav týkajících se dodávek produktů nás neváhejte kontaktovat.