Optický systém Soleris


Soleris® – mikrobiologie rychlostí světla


Optický systém pro rychlou identifikaci přítomnosti indikátorových mikroorganismů

Systém Soleris® se skládá z inkubátoru s detektory, vialek připravených k přímému použití a softwaru. Systém je založen na automatizované optické technologii, která kombinuje jednoduchou metodiku detekce a klasickou mikrobiologii. Systém poskytuje opakovatelnou, přesnou a hlavně rychlou detekci indikátorových mikroorganismů v široké škále matric – včetně potravin (mléka a mléčných výrobků, nápojů, masných výrobků, aj.), výživových doplňků, farmaceutických a kosmetických výrobků. Analyzovat lze maximálně 512 vzorků naráz při propojení čtyř přístrojů k jednomu PC s jedním softwarem. Detekční časy jsou výrazně sníženy za použití optimalizované vybarvovací technologie a optických sensorů, které kontinuálně monitorují postupný nárůst mikroorganismů.

Hlavní výhody při používání systému Soleris

  • velmi rychlá reakce na kontaminaci Vašich produktů = ochrana značky
  • výrazně snižuje doby zádrží a tím množství zboží na skladě
  • zvyšuje efektivitu a spolehlivost výroby

Systém Soleris se skládá ze tří komponent

  • Přístroj Soleris (Soleris 32 nebo Soleris 128)
  • Jednoduchý intuitivní software
  • Specifické vialky pro daný typ mikroorganismů

Znázornění jednoduchého postupu a vyhodnocení výsledků, běžně v rámci jedné směny.