Fluorescenční systém ANSR


ANSR® – rychlý detekční systém patogenů v potravinách


Fluorescenční systém pro rychlou detekci přítomnosti patogenních mikroorganismů

Systém ANSR je založen na unikátní molekulární technologii, která vychází z amplifikační reakce DNA cílových bakterií, přítomných v předpomnožených potravinách nebo vzorcích z prostředí. Unikátní isotermická reakce v mikrozkumavkách umožňuje přesnou detekci Salmonel, Listerií, E.coli O157:H7 a vyhodnocení probíhá v řádu minut. Systém je kompaktní a lehce se začlení do stávající laboratoře. Technologie prochází patentovým řízením.


Postup – pomnožení, lýza buněk, detekce, vyhodnocení výsledků

Hlavní výhody systému
  • Jednoduché použití
  • Větší přesnost
  • Rychlejší výsledky
  • Minimální investice