Aktuality

VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ, v. v. i.

a

VÝZKUMNÝ ÚSTAV MLÉKÁRENSKÝ s.r.o.

a

BIOING, s.r.o.

pořádají workshop s názvem

Kontrola hygieny prostředí a bezpečnosti výrobků v mlékárenských provozech

Workshop se koná ve čtvrtek 13. 6. 2019 od 10,00 hodin ve velké zasedací místnosti Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, Hudcova 70, Brno 621 00.

Program:

1.    Nové přístupy a metody analýzy pro zajištění kvality, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti sýrů, optimalizace jejich výroby a zefektivnění procesů hygieny a sanitace při současném snížení zátěže životního prostředí odpadními vodami.
Karpíšková R. (VÚVeL Brno), Němečková I. (VÚM Praha): Projekt QK171015

2.    Nejvýznamnější technologicky nežádoucí mikroorganismy v mlékárenství, jejich vlastnosti a aktivity.
Němečková, I., Havlíková, Š., Smolová, J. (VÚM Praha)

3.    Kontrola výskytu a šíření Staphylococcus aureus v mlékárenských provozech.
Gelbíčová, T., Karpíšková, R. (VÚVeL Brno)

4.    Odběr vzorků pro mikrobiologický monitoring výrobního prostředí.
Pelikánová, J. (BioIng)

5.    Mikrobiologické riziko octových bakterií při výrobě syrovátkových nápojů.
Švirákova E., Kyznar J., Loupancová K. (VŠCHT Praha)

6.    Sanitace mlékárenských provozů – podmínka pro zajištění mikrobiologické kvality a bezpečnosti výrobků.
Němečková, I., Havlíková, Š., Smolová, J. (VÚM Praha)

7.    Efektivní kontrola čistících roztoků, oplachových a odpadních vod v potravinářském průmyslu.
Strnadová, D. (BioIng)


Účast na workshopu je zdarma.

Z kapacitních důvodů prosíme o včasnou registraci.

Workshop je součástí projektu QK1710156 řešeného s finanční podporou NAZV v programu ZEMĚ.